Agenda

Agenda

2019

12 februari Kaarten, Rummikub, Sjoelen en Jokeren, aanvang 13.30 u.

20 februari Jaarvergadering, aanvang 14.00 u.

Let op is op een woensdag

26 maart Lezing Roel Borstlap en Michel Houtzager (Vaart Welzijn), aanvang 14.00 u.

9 april Kaarten, Rummikub, Sjoelen en Jokeren, aanvang 13.30 u.

23 april nog niet bekend

7 mei Slotmiddag

De tweede dinsdag ‘s middags van de maand kaarten/sjoelen, etc., aanvang 13.30 u.

De vierde dinsdag ‘s middags van de maand thema, aanvang 14.00 u.

Alle bijeenkomsten worden gehouden in de MaasStee, Maasstraat 25, tenzij anders vermeld.

Introducees

Voor introducees geldt, dat zij bij het eerste bezoek, ook € 3,00 in plaats van € 5,00 betalen.

Bij een tweede bezoek wordt dat weer € 5,00 bij een volgende bezoek, binnen het kalenderjaar,

zijn zij verplicht lid te worden.

de webmaster