Agenda

Agenda

2019

23 april Stadswandeling met gids. Opgave voor 9 april bij Anneke Holwerda, tel. 0592- 41 55 96

7 mei Slotmiddag, cafe-restautant Hingstman Zeijen, aanvang 15.00 u. Kosten € 22,50 pp. Aanleden voor 1 mei bij het secretariaat.

We gaan ook weer fietsen.

11 en 25 juni

9 en 23 juli

13 en 25 augustus, deze laatste onder voorbehoud

We starten bij de MaasStee telkens om 13.30 u.

of in overleg op een andere locatie

De tweede dinsdag ‘s middags van de maand kaarten/sjoelen, etc., aanvang 13.30 u.

De vierde dinsdag ‘s middags van de maand thema, aanvang 14.00 u.

Alle bijeenkomsten worden gehouden in de MaasStee, Maasstraat 25, tenzij anders vermeld.

Introducees

Voor introducees geldt, dat zij bij het eerste bezoek, ook € 3,00 in plaats van € 5,00 betalen.

Bij een tweede bezoek wordt dat weer € 5,00 bij een volgende bezoek, binnen het kalenderjaar,

zijn zij verplicht lid te worden.

de webmaster