Agenda

2018  

13 november dinsdag

Kaarten, sjoelen en rummikub. Aanvang 13.30 u

27 november dinsdag

Lezing over Sinterklaas en Zwarte Piet door Henk Nijkeuter. Aanvang 14.00 u.

28 November

Zorg- en energiespreekuur, van 14.00 – 16.00 u.

6 December

Zorg- en energiespreekuur, van 14.00 – 16.00 u.

11 december dinsdag

Kerststukje maken. Aanvang 14.00 u.

18 december dinsdag

Kerstmiddag; Mannenkoor “Golden Men”. Aanvang 14.00 u.

2019

8 januari

Nieuwjaarsvisite. Aanvang 14.00 u.

22 januari

Lezing rechtbank Noord door dhr. mr. M. Wolters. Aanvang 14.00 u.

20 februari

Jaarvergadering. Aanvang 14.00 u.

Let op is op een woensdag

De tweede dinsdag ‘s middags van de maand kaarten/sjoelen, aanvang 13.30 u.

De vierde dinsdag ‘s middags van de maand thema, aanvang 14.00 u.

 Al onze middagen vinden plaatst in de Maasstee, maasstraat 25 9406 RA Assen

Introducees

Voor introducees geldt, dat zij bij de eerste bezoek,

ook € 3,00 in plaats van € 5,00 betalen.

Bij een tweede bezoek wordt dat weer € 5,00 bij een volgende

bezoek, binnen het kalenderjaar, zijn zij verplicht lid te worden.

de webmaster